Firmus Products...

Introductie van Firmus Products in Meppel en wijde omgeving. Sinds begin van dit jaar is Comfortuin ...meer >>

QuickHedge - De nieuwe Kant en...

Introductie van de QuickHedge in Meppel en wijde omgeving. Nieuwe kansen voor snelle privacy in uw t...meer >>

Comfortuin gaat verhuizen!...

Comfortuin gaat verhuizen! De kogel is door de kerk. Begin 2009 gaan we onze werkzaamheden uitvoere...meer >>

Eco -Visie

Comfortuin streeft er naar daar waar mogelijk de belasting van onze leefomgeving met schadelijke stoffen te voorkomen.
We spannen ons in om op daarvoor geŽigende plaatsen leefomstandigheden te creŽren voor gebiedseigen flora en fauna.

Maatregelen

 • Gebruik van duurzame materialen. We gebruiken zoveel mogelijk materialen met een lange levenscyclus en recyclebaar.
 • Olie en smeermiddelen. In onze tweetakt motoren gebruiken we olie van plantaardige herkomst. Deze is biologisch afbreekbaar.
 • Branden. Als alternatief voor spuiten beschikken wij over diverse onkruidbranders. Hiermee wordt op duurzame wijze het onkruid op (half)verhardingen bestreden.
 • Biologisch beschermings- en bestrijdingsmiddelen. Deze middelen zijn van natuurlijke herkomst en afbreekbaar.
 • Minimaliseren gebruik chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Door het toepassen van DOB (Duurzaam Onkruidbeheer op Bestratingen) neemt de belasting van het milieu met chemische middelen met 90% af.
 • Langzaamwerkende organische meststoffen. Deze meststoffen bevorderen de groei van bacteriŽn in de bodem, waardoor een gezonde bodemflora ontstaat. Door de geleidelijke afbraak van de korrels, afhankelijk van temperatuur en vocht, komen de meststoffen ook  geleidelijk vrij. Dus geen last van kortstondige groeistoten. Zowel gras als beplanting groeien met het gebruik van deze meststof gelijkmatiger en zijn in zijn algemeenheid daardoor minder gevoelig voor ziekten en plagen. Er vindt geen uitspoeling naar het grondwater plaats.
 • Gescheiden afvalstromen. Door de afvalstromen te scheiden wordt veel afval herbruikbaar. Zo wordt ons organisch afval gecomposteerd. Plastic zakken worden gerecycled, enz.
 • Voegmiddelen. Door de voegen tussen de bestratingen met een waterdoorlatend voegmiddel te vullen, kan het regen water infiltreren in de ondergrond en wordt onkruidgroei in de bestratingsvoeg voorkomen.
 • Bodembedekkende beplanting. Door bodembedekkende beplanting te gebruiken zal er minder sprake zijn van onkruidgroei. De grond is donker en het onkruidzaad kiemt minder gauw.
 • Inheemse beplanting. In bloemenweides, gemengde hagen, vogelbosjes en landschappelijke beplantingen is het goed mogelijk inheemse beplanting te gebruiken.
  Enkele bloemen zijn een voedselbron voor insecten.
 • Groeisnelheid. Door de uiteindelijke omvang van de beplanting af te stemmen op de grootte van de tuin, voorkom je dat je ieder jaar veel moet snoeien en snoeihout moet verwijderen.
 • Partners. Wij verwachten van onze partners, dat zij deze uitgangspunten onderschrijven en hanteren.
 
Celsius 9, 7942 DB Meppel, Tel.: 0522 - 255 389