Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/acc4167/domains/comfortuin.nl/public_html/particulier/library/database.cls.php on line 19
Nazorg Beplanting, heesters
  

BTW-verlaging bij uw hovenier....

BTW-verlaging scheelt aanzienlijk voor al uw tuinwerk!...meer >>

QuickHedge...

Introductie van de QuickHedge in Meppel en wijde omgeving. Nieuwe kansen voor snelle privacy in uw t...meer >>

Verzorging van beplantingen
Comfortuin past uitsluitend soortecht plantmateriaal van goede kwaliteit toe. Toch kunnen er soms planten dood gaan. Vaak is de oorzaak niet goed of onvoldoende water geven na de aanplant. Een plant moet zich na het aanplanten herstellen. De wortels zijn beschadigd en hij moet nieuwe vormen. 

Planten die tijdens, “het aanslaan”, steeds door de wind worden losgewrikt, dienen in het begin met een paaltje te worden vastgezet tot de wortels vastzitten. In die herstelperiode maakt een plant vrij klein blad en groeit niet hard. Goede groei ontstaat vaak pas in het tweede of derde jaar na de aanplant.

Soms laten bladhoudende planten na het verplanten eerst blad of naalden vallen om hun verdamping te beperken. Ze herstellen dan eerst hun wortels.

Heesters
Heesters zijn struiken: verhoutende planten waarbij meestal meerdere takken uit de grond komen.
 
Bladverliezende soorten 
Deze hebben in de winter, als ze kaal zijn, geen extra water nodig. Als het blad verschijnt, weer wel. Zeker na aanplant in het seizoen ervoor. Zorg dat de  grond bij de wortels vochtig blijft. De wortelkluit moet zich goed vol kunnen zuigen.

Coniferen en bladhoudende heesters
Ook daarbij is extra water geven in de winter niet nodig. In het voorjaar en de zomer wekelijks water bij de kluit geven. Tijdens droog weer goed sproeien.
 
Maak tijdens warme dagen met veel wind de kluiten 's avonds goed nat (niet het  blad besproeien,maar bij de wortels). Blad dat te lang nat blijft, kan schimmelinfecties oplopen.

Snoeien
Goede snoei is vakwerk. Dat kunt u bijvoorbeeld een of tweemaal per jaar door ons laten doen. Bij snoei gaat het erom, de plant gezond en goed in vorm te houden, de  bloeirijkheid te bevorderen en verwildering tegen te gaan.
 
Er zijn enkele eenvoudige basisregels voor goede snoei. Planten die in het voorjaar bloeien (voor 21 juni) worden na de bloei gesnoeid. Planten die na 21 juni bloeien, worden in het vroege voorjaar gesnoeid.
 
Bij sommige planten ( oa hortensia's) wordt verjongingssnoei toegepast, dan wordt ieder jaar eenvijfde van de oude takken weggenomen om de plant gezond te houden. Bij andere ( o.a. vlinderstruik ) wordt een laag takkengestel gevormd om de rijkste bloei te krijgen.
 
Halfwinterharde heestertjes (o.a. lavendel) worden in het voorjaar gesnoeid. Daarbij wordt, evenals bij heide, in feite de groei van het vorige jaar weer weggenomen en de vorm gecorrigeerd. zo hebben veel heestergroepen een eigen aanpak nodig.

Bodemgesteldheid
Veel heesters groeien uitstekend in iedere normale tuingrond, maar sommige (Rhododendron, Pieris e.a.) groeien alleen goed in zure grond. Daar hebben wij bij de aanplant al voor gezorgd (de grond is ter plekke zonodig wat zuurder gemaakt), maar u zult mogelijk ook daarna jaarlijks zuur materiaal moeten toevoegen als uw tuingrond normaal niet zuur is. Strooi daarvoor turfmolm of tuinturf bij de zuurminnaars en bemest ze nooit met beendermeel, dat zeer veel kalk bevat.
 
De bodem wordt sterk verbeterd door regelmatig organisch materiaal toe te voegen. Dat bevordert een goede humusvorming. Op te zure grond kan het nodig zijn kalk te strooien (doe dat in januari, kalk wordt langzaam door de bodem opgenomen). Vraag ons advies.

Bemesten
Geef ook uw heesters ieder voorjaar een goede basisbemesting met organische of een andere langdurig werkende meststof. Breng op open grond rond de planten voedzame mulch aan. Bijvoorbeeld een laagje tuincompost.
 
Als de planten sterk groeien en extra voeding nodig hebben, kunt u later nog eens bijmesten. Houd u strikt aan de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Teveel mest is niet goed.
 
Voor bepaalde plantengroepen (rozen, buxus, coniferen e.d) zijn speciale kunstmeststoffen ontwikkeld die extra sporenelementen bevatten. Dat zijn groeistoffen die de planten in kleine hoeveelheden nodig hebben. U kunt zelf van het afval uit uw tuin en ongekookte groenteresten uit de keuken in een goede compostcontainer ook uitstekende compost maken.

Ziekten en plagen bestrijden
Gezond groeiende planten zijn weinig gevoelig voor ziekten en aantastingen. Een beetje schimmel of een paar luisjes hier en daar zijn niet erg, Die kunnen ze uitstekend de baas. De natuur beschermt zichzelf (ook in de tuin) meestal prima.
 
Anders wordt het wanneer een ziekte of plaag de overhand lijkt te krijgen. Dan moet er wel worden ingegrepen om uw planten te redden. Schimmels en veel insecten zijn goed te bestrijden met schimmelwerende en milieuverantwoorde insectendodende middelen.
 
Lukt dat niet of ziet u andere verschijnselen aan uw planten die u niet vertrouwt (sterke bladval, afwijkende bladverkleuring, afsterven van takken, dode takeindjes e.d.) neem dan contact met ons op. Het kan zijn dat dan zwaardere ingrepen nodig zijn.

Water geven
Solitaire (alleenstaande) struiken apart met een slang water bij de wortels geven. Maak een kuiltje of cirkelvormig geultje in de grond boven de wortels,zodat het water daar in de grond zakt en niet wegstroomt. De bodem lijkt op een spons. Om die goed nat te krijgen, moet er veel water worden toegevoegd. De grond moet tot bij de wortels nat zijn.
 
Op het blad water geven heeft minder effect, omdat de bladerkroon als paraplu boven de wortels werkt. Veel water loopt langs de buitenkant van de kroon weg, waardoor de wortels eronder minder water krijgen. Tijdens langdurige droge perioden altijd extra water geven.
 
De grond bij de wortels moet altijd minimaal iets vochtig blijven. Op grofkorrelige zandgrond zult u eerder en vaker moeten sproeien dan op zwaardere grondsoorten.

Als er steeds water blijft staan.........
Normaal gesproken is er tijdens de aanleg al opgelet, maar stel dat er straks water in uw borders blijft staan, dan is de doorlaatbaarheid van de grond onvoldoende. We kunnen daar met de inzet van wormen, ("tuinieren met pieren") veel aan verbeteren. U moet hoe dan ook niet wachten met ons te raadplegen, want uw planten kunnen verdrinken.

Winterbescherming
Bladverliezende tuinheesters zijn meestal voldoende winterhard. Toch varieert dat aanzienlijk en kunnen sommige heesters 's winters invriezen.
 
De ingevroren (afgestorve ) takdelen moet u dan in het voorjaar erna  wegsnoeien om schimmelinfecties te voorkomen. Wacht daarmee tot mei. Sommige heesters lopen vrij laat uit en pas dan kunt u goed zien waar de schade zit.
 
Groenblijvende heesters kunnen het vooral tijdens zogenaamde “kale vorst” en bij een schrale uitdrogende wind of felle winterzon erg moeilijk krijgen. De grond is dan bevroren, terwijl de verdamping via het blad wel doorgaat. Gevolg: de plant droogt uit. Voorkom dat door heesters in die situatie tijdelijk te beschermen door er bijvoorbeeld tuinvlies omheen te wikkelen.
 
Stamrozen moeten in de kroon beschermd worden door daar in het late najaar sparrengroen tussen te binden. De bekende zwarte plastic zakken over de kroon kunnen broei veroorzaken.
 
Het is verstandig bij struikrozen in het najaar een extra mulchlaagje boven de wortels aan te brengen. Dat beschermt de gevoelige entplek bij de aanhechting van de takken tegen bevriezing.
 
Controleer nieuwe aanplant na storm. De wortels moeten onder de grond blijven. Druk ze eventueel nog een keer goed aan.

Wachten met weghalen van 'dode ' planten
Soms wordt een plant te snel uit de grond getrokken. Een heester is pas dood als het twijgje onder de bast niet groen, maar bruin is. Met uw nagel kunt u dat eenvoudig controleren.
 


Celsius 9, 7942 DB Meppel, Tel.: 0522 - 255 389