BTW-verlaging bij uw hovenier....

BTW-verlaging scheelt aanzienlijk voor al uw tuinwerk!...meer >>

QuickHedge...

Introductie van de QuickHedge in Meppel en wijde omgeving. Nieuwe kansen voor snelle privacy in uw t...meer >>

Onze specialiteit : De Comfortuin

Een visie op Tuinen.......

De naam Comfortuin is tot stand gekomen vanuit de idee, voor u, de gebruiker, een 'comfortabele tuin' te ontwerpen en te realiseren. Wij zien de tuin als een belangrijk onderdeel van uw leefomgeving, de voortzetting van uw binnenmilieu, waar u zich thuis voelt.
Een Comfortuin is een "gemakstuin", modern van opzet. Met zoveel of zo weinig werk aan onderhoud als u zelf wenst.
De Comfortuin bezorgt u bovendien het volle jaar een "levende tuin", dus ook van december tot maart.

De uitwerking
Het praktisch gebruik van uw tuin en de zichtlijnen zijn duidelijk vastgelegd in een strak opgezette, vaak geometrische basis, bestaande uit lange rechte of licht gekromde, natuurlijk gevormde lijnen. De strakke basislijnen worden vaak weer verzacht door de losse vormen van de gebruikte beplanting.

De grote vlakverdeling wordt onderbroken door op markante zichtpunten bijzondere beplanting (solitaire heesters of bomen) en inrichtingselementen (sokkel, zitbank, of -terras e.d.) te plaatsen.

De beplanting
De beplanting wordt mede gevormd door natuurlijke, streekeigen soorten, die van nature goed aanslaan en weinig onderhoud vragen. Deze vormen tevens de basis voor een goed ontwikkeld vogel- en insectenleven.
Bij de selectie van de beplanting wordt ook rekening gehouden met een spreiding van de sierwaarde over het gehele jaar (bloei - herfstkleuren - vruchten, enz.)
Met oog op het onderhoudsarme karakter van de tuin wordt, waar mogelijk, voor langzaam groeiende beplanting gekozen.

Het vervolg
De aanleg van uw tuin, is de geboorte van de tuin. In de jaren die volgen zal de tuin, indien goed onderhouden (en gesnoeid), naar het beoogde eindbeeld toe groeien.
Ook hierbij is professionele ondersteuning wenselijk.

Lees hier over onze Eco-visie.Celsius 9, 7942 DB Meppel, Tel.: 0522 - 255 389