BTW-verlaging bij uw hovenier....

BTW-verlaging scheelt aanzienlijk voor al uw tuinwerk!...meer >>

QuickHedge...

Introductie van de QuickHedge in Meppel en wijde omgeving. Nieuwe kansen voor snelle privacy in uw t...meer >>

Aanleg: Een nieuw begin.

"Iedere tuin is voor ons een nieuw begin."

Waarschijnlijk ook voor u, daarom volgt hier een globale beschrijving van onze werkwijze om tot een goede realisatie van uw tuin te komen .

De praktijk van de tuinaanleg, de uitvoering

Planning
In week voorafgaand aan geplande startdatum, wordt de exacte startdatum met de opdrachtgever besproken en de eerste termijn gefactureerd.
Op de geplande datum wordt met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden gestart.
Plannen blijft in ons werk moeilijk. Je bent altijd afhankelijk van het weer.
Vaak als met een project bezig zijn, komt er meerwerk achteraan, waardoor de planning uitloopt.

Werkvoorbereiding
De benodigde materialen worden besteld.
De Klicmelding wordt gedaan, en de gegevens betreffende kabels en leidingen worden verzameld (Zie ook onder het kopje Kabels en leidingen).
De benodigde mensen en machines worden ingepland.
De afdeling Uitvoering ontvangt van de afdeling Werkvoorbereiding de juiste projectgegevens.

Uitvoering
De afdeling Uitvoering coördineert de inzet van de juiste mensen en machines.
Hierbij wordt gelet op de benodigde vakspecialisaties en de schaal van het werk.
De projectmaterialen worden zoveel mogelijk “just in time” afgeroepen.
Tijdens de uitvoering van het project heeft controle op kwaliteit, veiligheid en de voortgang plaats.
Waar nodig wordt overlegd met de opdrachtgever.

Kabels en leidingen
Voordat we beginnen met het grondwerk, zoeken we eerst de kabels en leidingen in het terrein op. Dit om beschadiging te voorkomen.
Om de ligging van de kabels en leidingen gewaar te worden doen we een melding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KlIC). De KLIC stuurt ons de tekeningen van de nutsbedrijven op, aan de hand daarvan traceren we dan de leidingen.

Uitzetten
Aan de hand van het ontwerp en bij grote projecten het matenplan zetten we de maten en hoogtes uit. Hierbij maken we gebruik van een lasertoestel.

Grondwerk
We besteden veel aandacht aan de grondbewerking.
Om in de toekomst een goede beworteling van de beplanting en de afvoer van water te kunnen garanderen, is een goede grondbewerking een eerste vereiste.
Is deze niet goed uitgevoerd, dan is dit later niet weer herstellen.
De grond wordt tot ± 70cm. machinaal gespit. Storende lagen worden doorbroken, zodat water goed weg kan en wortels kunnen zich goed ontwikkelen.
Voor de grondbewerking wordt de aanwezige grasmat gefreesd.
Waar slechte grond aanwezig is, zal deze moeten worden verbeterd of gewisseld.
Het afvoeren van grond vanaf een project heeft nogal wat wettelijke haken en ogen. Een schone grond verklaring is altijd vereist.

Drainage
Is er wateroverlast door diepe storende lagen of leem in de ondergrond, dan leggen we drainage aan. De onderlinge afstand tussen de drainagebuizen is afhankelijk van de diepte waarop de buizen gelegd worden. Meestal vindt de afwatering plaats op een sloot.
Rondom de drainagebuis wordt drainagezand verwerkt om de toestroom van water te bevorderen.

Bestrating
Afhankelijk van de ondergrond, wordt onder de bestrating een zandcunet aangebracht. Onder een tuinpaadje is dit cunet meestal 15cm. dik, onder een oprit, waar de belasting hoger is houden we in het algemeen 30cm. aan. De dikte van het zandbed wordt gemeten, nadat het zand met een trilplaat verdicht is.
Bestaat er extra gevaar dat de bestrating verzakt, bijvoorbeeld door een kleine maat klinkers of een extra zware auto, dan wordt het zandcunet gestabiliseerd, waardoor de bestrating meer draagvermogen krijgt.

Om te voorkomen dat bestrating zijwaarts wegloopt, wordt de bestrating opgesloten met beton opsluitbanden. De maat van de opsluitbanden is afhankelijk van de functie van de bestrating. Om een oprit gebruiken we meestal 10x20x100cm opsluitbanden. Bij een tuinpad volstaat 5x15x100cm. meestal.

Inrichtingswerkzaamheden
Hier verstaan we onder de aan te brengen bouwkundige elementen zoals bijvoorbeeld vijvers, vlonders en pergola’s. Deze worden aangebracht volgens de specificaties van de ontwerptekening en de werkomschrijving.

Bemesting
Het liefst werken wij met natuurlijke en organische meststoffen.
Deze hebben als voordeel:
1. De voedingsstoffen komen geleidelijk vrij waardoor een gelijkmatige groei van de beplantingen het gras plaats heeft.
2. Organische meststoffen bevorderen het bacterieleven in de bodem.
3. Het bacterieleven zorgt ervoor dat alleen bij hogere temperaturen voeding vrij komt, dus alleen als de plant groeit.
4. De planten zijn sterker en gezonder
5. Minder last van verdroging.
6. Weinig uitspoeling van meststoffen naar het grondwater.
7. Door organisch meststoffen toe te passen en ieder jaar licht te verticuteren is het mogelijk de mosontwikkeling in gazons in de hand te houden.

De bemesting wordt uitgevoerd aan de hand van een op basis van een grondmonster uitgebrachte bemestingsadvies.

Beplanting
Wij kweken zelf geen beplanting. Alle beplanting wordt bij gerenommeerde kwekers per project besteld. Dus beplanting wordt niet toegepast omdat we zelf nog iets op de kwekerij hebben staan.
Tijdens het transport van de beplanting wordt er voor gezorgd, dat de wortels goed zijn afgedekt.
Bij de aflevering wordt de kwaliteit, soortechtheid en de maat gecontroleerd.

Gazons
Voordat de gazons worden ingezaaid, wordt de grond eerst verdicht zodat later geen verzakkingen optreden.
Vervolgens wordt de grondslag geëgaliseerd en met een op het gebruik afgestemd grasmengsel ingezaaid.

Oplevering van het project en 1e servicebeurt
Tijdens de oplevering wordt het hele project nogmaals kritisch nagelopen. Nog uit te voeren werkzaamheden worden schriftelijk vast gelegd.
Door de oplevering wordt het project overgedragen aan de opdrachtgever.
De servicebeurt omvat het verstrekken en/of bespreken van een onderhoudsadvies voor het project. We gaan samen de tuin rond.


2e Servicebeurt en inboetopname
Dit gebeurt meestal in de loop van het eerste groeiseizoen (nazomer). Dan is duidelijk welke planten niet zijn aangeslagen en de opdrachtgever kan vragen stellen met betrekking tot de tuin.

Inboet, het vervangen van dode of kwijnende beplanting.
Afhankelijk van de soort beplanting gebeurt de inboet in het najaar of voorjaar na het eerste groeiseizoen.

Hiermee is het project helemaal afgerond.
Om de gewenste kwaliteit en ontwikkeling in de toekomst goed te kunnen sturen, is het raadzaam uw hovenier bij het onderhoud te betrekken.

Onderhoud en Beheer
Uiteraard verzorgen we graag uw tuinonderhoud. Hiervoor zijn meerdere modellen mogelijk. Klik hiervoor meer informatie over tuinonderhoud.

Geďnteresseerd?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, een afspraak of prijzen , bel 0522 - 255389 of gebruik ons informatie- en contactformulier.

Wij horen graag van u!

Arie Hindriks en Hans KrolCelsius 9, 7942 DB Meppel, Tel.: 0522 - 255 389